CENGİZ ERGÜN AĞIR KONUŞTU

MANİSA Belediyesi’nin 1989 yılından beri yapılmayan Revizyon ve İlave İmar Planı çalışmasına başlamasıyla birlikte, vatandaşların akıllarındaki soru işaretlerinin giderilmesi açısından belediyeden bir açıklama yapıldı.

CENGİZ ERGÜN AĞIR KONUŞTU

Belediye Başkanı Cengiz Ergün; Sultan Camii ve Muradiye Camii önünde, Kültür Bakanlığı’nın önerisiyle yapılması ön görülen meydan düzenlemesinden vazgeçildiğini, otopark olarak belirlenen alanlarda arsa değerlerinin kat sayısının artmasıyla artışa geçtiğini ve özellikle itiraz olan mahallelerde yeni düzenlemelerin yapılacağını söyledi.  

Manisa Belediyesi olarak yıllardır yapılmayan ilave revizyon imar planını gerçekleştirerek kentin önemli sorununa çözüm olabilmek için bir süredir çalışmalara devam ettiklerini hatırlatan Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Çalışmalarımızın son aşaması olan planın kamuoyu ile paylaşılması aşamasında bilinçli olarak yürütülen karalama ve yanıltma kampanyası nedeniyle Manisa’nın bu önemli eksikliğinin siyasi malzeme yapılmasını üzülerek takip ediyoruz. Kapı altlarından itiraz dilekçelerinin belediyeye gönderilmek üzere çoğaltılıp dağıtıldığını üzülerek takip ediyoruz. Tespitlerimiz neticesinde,  Manisa 1/5000 ölçekli İlave-Revizyon Nazım İmar Planı çalışması itirazları sürecinde bazı grupların yanlış bilgilendirmesi yönlendirmesiyle kamuoyunun kasıtlı olarak yanıltıldığı görülmüştür. Çalışmalarımızın doğru anlaşılması ve hemşerilerimizle paylaşılması adına bu açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur” dedi.

KENTİN ÖNEMLİ SORUNLARINA ÇÖZÜM GETİRİYORUZ

Manisa’nın birçok bölgesinin geçmiş yıllardaki günlük kentsel politikalar nedeniyle çarpık kentleştiğini, geçmiş yıllardaki bu yaklaşımlar ile Manisa’nın bugün imardan kaynaklanan birçok sorunla boğuştuğunu vurgulayan Başkan Ergün, “Yaklaşık 3,5 yıllık görev süremiz içerisinde öncelikle bu sorunlar tespit edilmiş ve akabinde hızla çözümler hayata geçirilmeye başlamıştır. Kentimizin sorunlarını çözme sorumluluğumuzdan hareketle kentimizi yakından ilgilendiren; Toplu taşıma, İçme Suyu, Katı atık Bertaraf Tesisi, Atık Su Arıtma, Mahalle üst yapı ve alt yapı çalışmaları, Yeni sosyal alanlar ve spor alanlarının oluşturulması, Kültürel tesislerin yenilenmesi ve sayılarının artırılması, Temizlik hizmetlerinin modernize edilmesi gibi birçok hizmeti modern kentin gereksinimlerine göre şekillendirmiş ve bu sorunlarla ilgili projelerimizi hayata geçirmiş durumdayız” dedi.

BUGÜNÜN DEĞİL GELECEĞİN PLANI

Üzerine ısrarla gittikleri bir diğer sorunun da, kentin eksik ve rasgele düzenlemelerle içinden çıkılması güç hale gelmiş imar planı olduğunu dile getiren Başkan Ergün, “Kentimizde en son bütün olarak imar planı 1989 yılında yapılmış olup, bu tarihten günümüze kadar ise imar çalışmaları maalesef günlük ihtiyaçlar dâhilinde sürdürülmeye çalışılmış, ayrıca kentimizin bazı bölgelerinde de yapılaşma süreci ıslah imar planları ile yönlendirilmiştir. Bugün kentimizin ıslah imar planları ile yönlendirilen bölgeleri başta olmak üzere hemen hemen bütününde yapılaşma sorunludur. Yapılarımız deprem başta olmak üzere afetlere karşı dayanıksız olarak yapılmıştır. Ayrıca yapılarımızın oluşturduğu çevre; okul, hastane, park, çocuk bahçesi, oyun alanı, spor alanı, otopark, sosyal tesisler vb. donatılar açısından da son derece yetersizdir. İmar planı çalışmasında; kent bütününde kentsel standartları yakalamış modern bir Manisa hedefi ortaya koyulurken, bazı mahallelerimizde de kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme projeleri ile hemşerilerimizin daha huzurlu, mutlu ve güvenli alanlarda yaşamaları hedeflenmektedir. Gerek imar planı, gerekse de kentsel dönüşüm-yenileme projelerimiz şeffaf ve sizlerin katılımı ile şekillendirilmektedir” diye konuştu.

HALK TOPLANTILARI DÜZENLENECEK

Her çalışmada olduğu gibi, imar planı ve proje çalışmalarında da hedeflerinin herkesin eksiksiz olarak sorunlarının çözülmesi ve kimsenin mağdur edilmemesi olduğunun altını çizen Başkan Ergün, “Geçtiğimiz aylarda Fatih, Yenimahalle, Hafsa Sultan ve Cumhuriyet mahallelerimizde aynı sorunlar yaşanmış, mahalle muhtarlarımız ve sakinlerimiz ile yaptığımız toplantılar ve sonrasında alınan meclis kararlarımız ile sorunların çözümü için yol haritası belirlenmiştir. Kısa süre içerisinde mahallelerimizde başlatacağımız halk toplantılarımız ile yapılan çalışmaları hemşerilerimiz ile paylaşılacağımızdan ve örnek bir kentsel yenileme çalışmasını hep beraber gerçekleştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

ÜÇ BAŞLIKTA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmasının askı sürecinde bugüne kadar yapılan itirazlar ve kendisine ulaşan şikâyetlerde bazı konu başlıklarında yoğunlaşma olduğunun gözlemlendiğini belirten Başkan Ergün, “Bunlardan birincisi Akpınar, Nurlupınar, Kazım Karabekir, 50. Yıl, Kuşlubahçe, Ahmet Bedevi, Spil, Barbaros, Atatürk ve Mareşal Fevzi Çakmak mahallelerinin bir bölümünde yaşayan hemşerilerimizin yerlerinden edileceği ve imar haklarının kısıtlanacağı endişelerine yönelik itirazlardır” dedi.

KİMSE YERİNDEN ÇIKARILMAYACAK

Söz konusu Akpınar, Nurlupınar, Kazım Karabekir, 50. Yıl, Kuşlupınar, Ahmet Bedevi, Spil, Barbaros, Atatürk ve Maraşal Fevzi Çakmak mahallelerinin bir bölümündeki yapıların, günübirlik üretilen ıslah imar planları süreci ile oluşturulduğunu, söz konusu mahallelerin temel kentsel hizmetlerden yoksun olarak geliştiğini ifade eden Başkan Ergün, “3,5 yıllık görev sürecimizde mahallelerimizde önceki yıllarda da hak ettiğiniz ancak bugüne kadar yapılmayan birçok hizmet sizlere sunulmuştur. Bu kapsamda asfaltlama, tretuvar, alt yapı eksiklikleri oyun alanları, spor alanları gibi çalışmalarımız siz değerli hemşerilerimiz için yapılmıştır. Konu bu çerçevede değerlendirildiğinde sizlerin ihtiyaçlarınızı kapsamlı şekilde karşılamak ve Manisa’mızı modern bir kent haline getirmek başlıca hedefimizdir. Bu çalışmalar yapılırken sizlerin yerlerinizden edilmeniz ya da imar haklarınızda kısıtlamaların yapılması söz konusu bile değildir. Plan ve Proje Müdürlüğümüz ile planlama grubuna bu konudaki hassasiyetim aktarılmış ve konunun bu koşullar altında yeniden gözden geçirilmesi istenmiştir” diye konuştu.

OTOPARK ALANLARININ DEĞERİ ARTIYOR

İtirazların yoğunlaştığı ikinci temel konunun da, Manisa kent merkezinde otopark alanı olarak ayrılan parseller olduğunu hatırlatan Başkan Ergün, otopark olarak belirlenen alanların kat sayılarının artışı ile değerlerinin arttığının altını çizerek, konu ile ilgili şunları söyledi: “Kent merkezimizdeki otopark yetersizliği, her bir hemşerimiz tarafından kabul gören, şahsıma da sizler tarafından sözel olarak defalarca iletilen ve çözümü beklenen önemli bir kentsel sorundur. 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında ölçek itibariyle detaylar yeterli olarak gösterilemediğinden konunun mülkiyet sahipleri tarafından bir sorun olarak nitelendirildiği ve yanlış anlamalara sebep olmuş, tarafımca tespit edilen sıkıntının çözümü için Plan ve Proje Müdürlüğümüz ile planlama grubuna gerekli talimatlar verilmiştir. Şu konuyu özellikle belirtmek istiyorum; Katlı Otopark alanlarında parselleri kalan hemşerilerimizi endişeye sevk edecek bir plan kararımız mevcut değildir. Söz konusu alanlarda parsellerin bir araya getirilmesi, mülkiyet hakları, parsel büyüklükleri ve mevcut inşaat alanları korunarak binalarının yenilenmesi, yeraltında kamuya ait kapalı otoparkların tesis edilmesi, bu suretle mevcut yapıların değerinin arttırılması sonucu ortaya çıkacak değer artışıyla sorunun çözümü tarafımdan öneri olarak sunulmuş, önerimle sorunun çözüme kavuşturulması hedeflenmiştir. Şunu net bir dille tekrarlamak istiyorum; itirazlar değerlendirilmeden, halkımızın hassasiyeti dikkate alınıp çözümlenmeden nazım imar planı kati suretle yürürlüğe sokulmayacaktır. Şundan emin olunmasını isterim ki tüm bu çalışmalarımız süresince hiçbir hemşerimin mağdur edilmesi söz konusu bile olmayacaktır.”

SULTAN CAMİ ETRAFINDA KAMULAŞTIRMA YOK

İtirazların yoğunlaştığı son ve üçüncü konunun da Sultan Camii önünde düşünülen ve her yıl etkinliklerin düzenlendiği alana Kültür Bakanılğı’nın önerisiyle ilave bir meydan oluşturulması kararı olduğunu belirten Başkan Ergün, “Sorun olarak görülen bu alan konunun muhatabı olan maliklerimizle karşılıklı olarak ayrıca istişare edilecektir. Kültür Bakanlığının söz konusu tarihi alanın etrafının açılması ile ilgili şifai görüşleri olmuştu. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda gündeme alınan meydan konusunun herhangi bir mülkiyet sahibimizin mağduriyetine neden olacak şekilde çözülmesi teknik, etik ve hukuki olarak mümkün olmamakla beraber meydan kamulaştırma kararının iptal edilmesi yönünde çalışma yapılması için ilgili birimlere talimat verilmiştir. İlk belediye meclis toplantımıza kararın iptaline yönelik karar görüşülmek üzere meclisimize sunulacaktır. Yani Sultan Camii ve etrafında yapılması düşünülen kamulaştırma yapılmayacaktır” dedi.

ÖNEMLİ OLAN MANİSALININ MENFAATİ

Başkan Ergün, yoğun olarak itirazların geldiği bu üç konunun yanı sıra münferit olarak yapılan her bir itirazın kamu yararı ve Manisalıların her birinin menfaatlerinin gözetilerek inceleneceğini ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını da belirtti. Ergün; “Başta da altını çizdiğimiz üzere, imar planlarımız Manisa’mızın birikmiş bütün kentsel, sosyal ve teknik sorunlarının çözümünü hedefleyen ve günü kurtarmak için değil uzun vadeli sonuçlar üretmek adına yapılmaktadır. Her bir hemşerimin sorunu benim sorunumdur. Hepsinin çözümü için teker teker değerlendirmeler yapılacak ve herkesin hakkı gözetilerek hareket edilecektir. Kimsenin hakkı kimseye geçmeden bu kanayan yara temizlenecek, halkımızın lehine çözümler üretilecektir. Bu nedenle yeni oluşturulacak planlamalara kadar hiçbir hemşerimin endişeye kapılmamasını, beraber sürdüreceğimiz bu süreci beklemesini rica ediyorum” diye konuştu.

FUAR ALANINI ÇEVRE BAKANLIĞI 2009 YILINDA BELİRLEDİ

Tartışmalara neden olan bir başka konu alan Manisa’ya yeni fuar alanı yapılacak bölge olduğunu belirten Başkan Ergün, “Söz konusu alanda, Çevre Bakanlığı tarafından 14.08.2009 tarihinde Manisa-İzmir-Kütahya’nın da aralarında bulunduğu 1/100000’lik bir plan yapılmış, planda yaklaşık 1 milyon metrekarelik alan fuar alanı olarak ayrılmıştır.  Söz konusu bu alan tarım arazisi olarak gözüktüğü için planda değişiklik yapılmamış ve bizim tarafımızdan yaptırılan  planda da aynen geçirilmiştir. Bu alanın fuar alanı olarak ayrılması söz konusu alandaki arsa sahiplerinin menfaatinedir. Çünkü bu alanın fuar alanı olarak ayrılması, tarım alanı olarak ayrılan ve yapılaşmaya müsaade edilmeyen alanda yeni ticari alanların oluşturulmasının da önünü açacaktır. Bizlerde bu alanda yeri olan vatandaşımız mağdur olmasın diye Bakanlığın 2009 yılında yaptığı bu planını aynen koruduk. Ancak yapılacak olan 1000’lik planlarda vatandaşlarımızın burasıyla ilgili itiraz ve görüşleri elbette dikkate alınacaktır. Ancak üzerine basa basa söylemek isteriz ki bu alanlardaki pay sahiplerinin menfaatine bir gelişmedir” dedi.

KAPI KAPI YANLIŞ İTIRAZ DİLEKÇELERİ DAĞITILIYOR

Daha mutlu, huzurlu ve konforlu koşullarda yaşanan bir Manisa hedeflerinde, Manisalılara herhangi bir konuda mağduriyet oluşturacak bir karar sürecinin içerisinde olmalarının mümkün olamayacağına da vurgu yapan Ergün, “Manisa’mızın geleceğini olumsuz yönde etkileyecek spekülatif ve kışkırtıcı söylemlere bundan önce olduğu gibi bundan sonra da itibar etmemenizi ve tüm sorunlarınızda ilgisiz muhatapları göz ardı ederek belediyemizin yetkili personeliyle iletişime geçmenizi sizlerden rica ediyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tespitlerimize göre halkımızı belediyeye karşı kışkırtmak için kapılara yanlış bilgiler ve itiraz dilekçeleri bırakılıyor. Bu dilekçelerle vatandaşımız bizlere yönlendiriliyor. Manisa’nın menfaatine bu gelişmeleri siyasi çıkarlarına ve hırslarına alet edenleri önce Allah’a sonra Manisa halkına havale ediyorum” dedi.

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.